تبلیغات شما

تقویم

تقویم شمسی( تبدیل تاریخ شمسی به میلادی )

گاهشمار هجری شمسی که اکنون تقویم رسمی کشورهای ایران است براساس حرکت خورشید تنظیم شده است . این تقویم کامل ترین و دقیق ترین و بی عیب و نقص ترین تقویم است که شروع آن روز اول بهار است

مبدا تقویم هجری شمسی نیز به سال هجرت پیامبر بازمیگردد و سرآغاز آن روز جمعه اول فروردین سال یک شمسی مصادف با بیست و نهم شعبان یک سال پیش از هجرت و نوزده مارس سال 622 میلادی میباشد

گاهشمار ایرانی از گاه شمار بابلی تاثیر گرفته است و در دوره ی هخامنشیان تغییراتی روی آن اعمال شد و با نام تقویم زرتشتی تصویب گردید در زمان حکومت اردشیر بابکان مجددا این تقویم با تاثیر از تقویم جولیانی تغییر یافت و پس از شکست ایرانیان توسط اعراب در زمان حکومت ساسانیان مدتی تقویم قمری رایج گردید ولی باز به تقویم شمسی تغییر یافت.و آخرین تغییرات در سال 1303 تا 1304 اعمال گردید و توسط نمایندگان پنجمین دوره ی مجلس تقویم رسمی ایران اعلام شد.

 تقویم  میلادی ( تبدیل تاریخ میلادی به شمسی )

تقویم میلادی تقویمی بین المللی است که در بسیاری از کشورهای دنیا مبنای تاریخ رسمی میباشد بنابراین بسیار پیش می آید که برای تعیین روز تولدتان به میلادی ، تعیین تاریخ قرار دادهای بین المللی و یا مسابقات جهانی و بسیاری موارد دیگر به تبدیل تارخ شمسی به میلادی نیاز داشته باشید در رابطه با تاریخ قمری هم وضعیتی مشابه حاکم است درست است که تاریخ قمری در کشورهای کمی تاریخ رسمی است ولی در برخی موارد ممکن است نیاز باشد که از تبدیل تاریخ شمسی به قمری استفاده کنید.

تبلیغ متنی

لینکهای ویژه

دسته ورزشی